Kyynärpään kipu ja osteopatia

Kyynärpääkipu

Kyynärpään alueen kivut ovat yleensä rasitusperäisiä ja johtuvat kyynärvarren lihasten ylikuormituksesta (tenniskyynärpää, golfkyynärpää), kyynärpään limapussin tulehduksesta (bursiitti) tai yläraajan nivelten toimintahäiriöistä. Myös hartiakaaren ja kaularangan ahtaumat (TOS) sekä lihas- ja kalvokireydet (lihasten triggerpisteet, perifeeriset hermopinteet) saattavat aiheuttaa kyynärpään alueen kipuilua. Toisinaan taustalla saattaa olla paikallinen murtuma/murtuman jälkitila, kyynärnivelen sijoiltaanmeno tai systemaattinen sairaus, kuten reuma, nivelrikko tai sydän- ja verenkiertoelimistön häiriö.

Ylirasituksen taustalla on yleensä työperäinen tai harrastuksiin ja urheiluun liittyvä rasitustila. Limapussin tulehdus saattaa ilmetä kyynärpäähän kohdistuneen iskun tai hankauksen seurauksena. Koska kyynärpää on vain osa yläraajan kineettistä liikeketjua, saattaa ranteen tai olkapään toimintahäiriö muuttaa myös kyynärnivelen toimintaa ja johtaa kyynärpään nivelten ylikuormittumiseen ja nivelperäiseen kipuun. Hartiakaaren ja kaulanrangan ahtaus saattaa heikentää käteen menevien hermojen ja verisuonten toimintaa, mikä heikentää tulehduksen parantumista ja muuttaa yläraajan lihasten hermotusta. Nivelten yliliikkuvuus saattaa pahentaa ylirasitustiloja, koska nivelten passiivinen tuki on heikko ja lihakset joutuvat hoitamaan myös passiivisten rakenteiden töitä. Lihasten ylirasitus johtaa yleensä myös hermojen pinnetilanteisiin sekä verenkierron häiriöihin, jotka provosoivat oireita entisestään ja saattavat muodostaa vaivasta moniulotteisen. Paikallinen kyynärpääkipu saattaakin olla kulminaatio useasta eri vaivasta ja saattaa vaatia laaja-alaisen tutkimisen ja hoitamisen lisäksi myös elämäntapamuutoksia sekä lepoa.

Osteopaatti lähestyy kyynärpääkipua tutkimalla koko yläraajan sekä ylävartalon toimintaketjun. Osteopaatti etsii mahdolliset nivelten liikehäiriöt, lihasten kireydet ja hermopinteet sekä sulkee pois traumat (esim. murtumat/sijoiltaanmenot) sekä verenkierron ja hermoston toimintaan vaikuttavia tekijöitä (TOS). Kliinisen tutkimisen lisäksi käydään läpi potilaan sairaushistoria sekä elämäntavat. Vaivasta riippuen osteopaattinen hoito saattaa sisältää lihaskireyksien käsittelyä, nivelten mobilisoimista, ahtautuneen hartiakaaren ja kaularangan neurovaskulaaristen kudosten vapauttamista sekä potilaan tiedottamista oireita ylläpitävistä tekijöistä ja niiden välttämisestä. Tarvittaessa potilas ohjataan lääkäriin.

Tenniskyynärpää ja golfkyynärpää

Tenniskyynärpää (lateraalinen epikondyliitti) ja golfkyynärpää (mediaalinen epikondyliitti) ovat kyynärpään alueen ylirasitustiloja, joissa toistuva rasitus on aiheuttanut kyynärvarren lihasten kiinnityskohtaan tulehduksen sekä jänteiden degeneratiivisia muutoksia (esim. pieniä repeämiä). Ylirasitustilan aiheuttaa yleensä toistuvat ja raskaat työtavat tai harrastukset, joissa joutuu käsin puristamaan, kiertämään tai vääntämään (esim. työkalujen käyttö, kuten vasarointi ja ruuvaaminen sekä mailapelit, kuten tennis tai pesäpallo). Myös tottumattomuus ja heikko lihasvoima provosoivat oireiden syntyä.

Tenniskyynärpäässä yleisin oire on paikallinen kipu kyynärnivelen ulkosyrjän nivelnastan alueelle, kun golfkyynärpäässä kipu paikantuu kyynärnivelen sisäsyrjän nivelnastaan. Molemmat ylirasitustilat oireilevat samalla tavoin, mutta tulehdus ilmenee eri lihasten kiinnityskohdassa (tenniskyynärpää kyynärvarren ojentajien ja golfkyynärpää koukistajien). Kipua ilmenee etenkin kyynärvarren ojentamisen ja puristusotteen aikana, mikä heikentää puristusvoimaa sekä vaikeuttaa kyynärvarren suoristamista ja kiertämistä. Oireiden pahentuessa voi esiintyä myös leposärkyä sekä jomottavaa säteilyä kyynärvartta alaspäin.

Tennis- ja golfkyynärpään hoidossa osteopaatti pyrkii nopeuttamaan kyynärpään alueen tulehdustekijöiden poistumista, rentouttamaan ylirasittuneita lihaksia ja vapauttamaan mahdolliset hermojen ja verisuonten pinteet sekä varmistamaan, että yläraajan kaikki nivelet pääsevät liikkumaan vaivattomasti. Oireiden poistumisen kannalta on oleellista, että kyynärpäätä ei ylirasiteta vaikka kivut vähenisivätkin, jotta mahdollinen repeämä ei uusiudu. Tennis- ja golfkyynärpään kuntoutuminen on hidasta ja paraneminen saattaa kestää 8-12 kuukautta, jos kipua tuottavaa toimintaa ei pystytä välttämään.

-Osteopaatti Henri Ulmanen 26.4.2016

 

Lähteet

Terveyskirjasto 2015. Tenniskyynärpää. Verkkodokumentti. <http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00335> Luettu 26.4.2016.